FAQ Installation

Installation:
Enheden fungerer ikke

Sluk enheden. Monter SIM-kortet i en mobil og kod password til ”1234” Test med en SMS til og fra en anden mobil på installationsstedet.
Returner SIM-kortet til enheden. Tænd enheden.
Send SMS: “1234 OK”. Enheden bør svare med “1234 OK SQ: xx%” Er SQ mindre end 25% bør en ekstern antenne installeres.

Enheden sender et ”bip” hvert 15. sek. og sender ikke alarm?

SIM-kortet kan have forkert PIN-kode i forhold til enheden.
Sluk enheden. Monter SIM-kortet i en mobil og kod om til ”1234” (PUK-kode skal måske anvendes).
Returner SIM-kortet til enheden. Tænd enheden.

Kan jeg bruge et SIM-kort med 3G?

Ja, men der kræves også 2G. Derfor kan du IKKE bruge kort fra ‘3 Mobil’ og OiSTER.

Hvad betyder det, at rød lampe lyser?

Hvis den røde lampe lyser, betyder det, at enten har enheden modtaget en instruks og er klar til at udføre den. Eller at enheden er ved at afsende en alarm.

Enheden startes op, sender 4 bip og blinker umiddelbart efter

Enheden kommunikerer ikke med SIM-kortet.

Kontroller at kortet vender rigtigt – med det afskårne hjørne øverst til højre (teksten på kortet vender som oftest på hovedet).