FAQ Koder

Koder:
Gør det nogen forskel, om jeg ændrer pinkode eller password først?

Ja, rent manuelt. Hvis du først ændrer pinkode til SIM kort, skal du sørge for selv at ændre password til enheden. Omvendt hvis du først ændrer password til enheden, ændres pinkoden automatisk til SIM kortet, således at pinkode og password er ens.

Hvad er en ”produktnøgle”?

Produktnøglen står på omslaget til installations-CD’en og åbner som standard for ”Quick Set-up” programmet. Ved opgradering til flere funktioner fremsendes en ny produktnøgle.

Hvad er ID-kode?

ID-koden er på 32 tegn (tekst el. tal). Den identificerer hvilken enhed, der overfører en alarmbesked. Hvis du opretter en ID-kode, sendes denne automatisk med alarmen til modtager. Hvis ingen ID-kode er valgt, vil enheden bruge password som ID-kode.

Hvad er password?

Password er en 4-cifret kode til enheden. Disse 4 cifre er fra start 1234 (standard). Kan ændres til et selvvalgt password. Alle kommandoer til enheden skal starte med det definerede password. Hvis PIN-kodeanmodning på SIM-kortet er slået fra, eller password er ændret til 0000, sendes kommandoer uden password.

Hvad er pinkode?

Pinkode er en 4-cifret kode til SIM-kortet. Hvis ikke SIM-kortets pinkode er sat til 1234, skal koden ændres til dette ved klargøring af SIM-kortet i en mobiltelefon. Du kan også deaktivere PIN-kodeanmodning.

Hvordan ændrer jeg pinkode/password?

Send sms til enheden: ‘1234 N0 (enhedens mobilnummer) (ny PIN-kode), f.eks. ‘1234 N0 99999999 4321’ (0=nul).

Hvordan tjekker jeg, om pinkode er korrekt?

Anbring det benyttede SIM kort fra GSM modemet over i en GSM mobiltelefon for at se, hvorvidt forbindelse til GSM nettet kan etableres.

Jeg har ændret pinkode til SIM kort – hvorfor reagerer enheden ikke?

For at enheden skal kunne udføre en kommando, skal pinkode og password være helt identiske. Hvis du har ændret pinkode til SIM kort, skal du huske også at ændre password til enheden.

Skal password og pinkode være ens?

Ja, teknisk set er password og pinkode én og samme ting. Hvis du først ændrer pinkode til SIM kort, skal du dernæst huske at ændre password til enheden, således at pinkode og password er nøjagtig ens.