FAQ Programmering

Programmering:
Hvad er Quick set-up programmet?

Quick set-up programmet (software quick) er den software, der følger med ved køb af multiGuard Light.  Forbind enhedens RS232 udgang til COM-port på PC vha. et standard 9 polet serielt forlængerkabel. Eller benyt evt. en USB til RS 232 seriel converter. Indstil COM-port nr. i Quick set-up.
Til mange opsætninger anbefales Basic set-up.

Hvorfra programmeres multiGuard Light?

Kodning/programmering og omkodning af enheden:
Via den serielle COM-port på PC og Quick set-up programmet.
Via SMS-beskeder fra GSM mobiltelefon til enheden (se kodeoversigt i brugermanual).
Via SMS fra PC.

Kan jeg programmere multiGuard Light fra en hvilken som helst PC?

JA alle Windows-PC’er fra Windows-95 til Windows 8 kan køre programmet.

Kan programmering af enheden foretages fra mobiltelefon?

Ja. – alle parametre kan også sendes som SMS. Dette er beskrevet i manualen.
Med Basic set-up programmet og et GSM-modem tilsluttet PC’en, kan du imidlertid fjernprogrammere enheden.

Kan programmet køre på Windows Vista ?

Ja – Højreklik på “setup.exe” og “kør som administrator”. Når installationen finder eksisterende filer – behold nyeste version.