FAQ Strømsvigt

Strømsvigt:
Sendes alarm ved strømsvigt?

Ja. Hvis enheden er forsynet med et GENOPLADELIGT 9V batteri. (OBS: først fuldt opladet efter ca. 24 timers drift) Alarm sendes som standard efter ½ time uden strøm.

Alarm for strømsvigt sendes først efter ca. ½ time?

Marker option ‘send power alarm straks’ i programmet eller send SMS til enheden: ”xxxx JS” (xxxx=PIN-kode) Herefter sendes alarm umiddelbart efter et strømsvigt der varer mere end 30-60 sek.
Det kan være nødvendigt at genstarte enheden før ændringen er aktiv (sluk og tænd for strømmen – også evt. backup-batteri).