FAQ Tale

Tale:
Hvordan indtales en besked?
 1. Ring op til enheden
 2. Afvent en tone
 3. Tast evt. password (f.eks. 1234)
 4. Afvent to toner
 5. Tast ’#’ og nr. på den besked, der ønskes indtalt, f.eks. #8 (for generel besked)
 6. Afvent en tone i telefonen og efter ca. 3 sek., et ’bip’ fra enheden.
 7. Indtal beskeden indtil der høres et ’bip’ fra enheden, (ca. 6 sek.)
 8. Afvent to toner i telefonen (ca. 6 sek.).
 9. Opkaldet kan afsluttes eller en ny talebesked kan indtales, f.eks.:
 10. Tast #1 (talebesked for indgang 1)
 11. Afvent en tone i telefonen og efter ca. 3 sek., et ’bip’ fra enheden.
 12. Indtal talebeskeden for indgang 1 indtil der høres et ’bip’ fra enheden (ca. 6 sek.).
 13. Gentag evt. pkt. 8-12 for flere beskeder
 14. Læg på

Ved forkert password afbryder enheden forbindelsen, og du må ringe op igen.

Kan alarmbesked gå direkte til alarmmodtageudstyr?

Ja. For at modtage alarmbesked som analogt opkald med DTMF-toner send SMS:
”1234 N1 +45xxxxxxxx *” (PIN-kode = fx 1234 modtager = fx nr. 1).
Alarmen sendes i såkaldt ”IBS tonefrekvens”.

Kan jeg bryde opkaldslisten ved alarm?

Ja. Ved opkald med talebesked kan personen, der modtager kaldet, kvittere med # (firkant) under talebeskeden. Derved sendes opkald ikke videre til efterfølgende nummer på telefonlisten.

Kan jeg få forskellig talebesked ved ”slutning” og ”brydning” på en indgang?

Ja. Opsæt først enheden til ”forskellig talebesked ved slutte og bryde” med SMS: ”1234 W2” (PIN-kode = fx 1234).
Ring derefter op til enheden, indtast PIN-kode. Efter 2 ”bip” tast #(0-7) for indgang 0 til 7. Efter 1 ”bip” indtal besked for brudt tilstand (max. 3 sek.) og efter næste ”bip” indtal besked for sluttet tilstand (max. 3 sek.). Læg på.

Kan jeg modtage talebeskeder på fastnet eller GSM mobiltelefon?

Ja. For at modtage analoge opkald med talebesked på fastnet el. GSM mobiltelefon, send SMS:  ”1234 N1 +45xxxxxxxx #” (PIN-kode = fx 1234 modtager = fx nr. 1).