buzzerSpot

buzzerSpot
buzzerSpot – detektor til Piccolo

Trådløs detektor med akustisk signal. Aktiveres ved rystelse eller magnet. Detektoren er specielt velegnet til placering bag på malerier. Følsomheden kan justeres, så alarm først afsendes efter gentagne rystelser og akustisk signal. Batteri medleveres.

Profort nr. 004340

Her finder du manual til buzzerSpot