infraSpot Buzzer

infraSpot Buzzer

infraSpot Buzzer – detektor til Piccolo

Trådløs detektor med akustisk signal, der aktiveres ved ændring af afstand til et objekt (0-3 cm). Detektoren er velegnet til placering under skulpturer eller bag malerier. Batteri medleveres.

 

Profort nr. 004765