Kortlæsere

Kortlæsere

Brugervenlig enhed til indsamling af data fra sygesikringskort. Kortlæseren tilknyttes en PC via seriel forbindelse. Når informationerne fra sygesikringskortet er indlæst i enheden, overføres disse automatisk til PC'en.