Kortlæsere

Profort Kortlæsere er en brugervenlige enheder til aflæsning af data fra sygesikringskort.

Kortlæsere

Brugervenlig enhed til indsamling af data fra sygesikringskort. Kortlæseren tilknyttes en PC via seriel forbindelse. Når informationerne fra sygesikringskortet er indlæst i enheden, overføres disse automatisk til PC'en.