Alarm fra pumpebrønd med multiGuard®

On juni 9th, 2010, posted in: Forsyningssektor og kommuner by Kommentarer lukket til Alarm fra pumpebrønd med multiGuard®

Alarm fra pumpebrønd med multiGuard® 

Overvåg pumpebrønden med Proforts GSM-enheder: Ifølge Miljøstyrelsens vejledninger om nedsivningsanlæg skal man have monteret en alarm i pumpebrønde, som kan advare om et evt. pumpesvigt. Alarmen i pumpebrønden sikrer, at man kan nå at reagere, inden der forekommer overløb til pumpebrønden, og spildevandet stiger.

Brug Proforts GSM-enheder til at styre og overvåge aktiviteten i pumpebrønde, og modtag SMS-alarm i tilfælde af svigt. Anlægget kan overvåge, om pumpen fungerer korrekt. Hvis niveauet i pumpebrønd overstiger fastlagt niveau, sendes en alarm direkte til den ansvarliges telefon som f.eks. SMS-besked.

Læs mere om multiGuard® 

Se video: Opsætning af alarm fra pumpebrønd med multiGuard® DIN9