FAQ-support liste:

Søgning på denne side udføres nemmest ved at trykke: Ctrl+F eller F3

 

Betjening:

 

Sletning af oplysninger

Kodning med PC-programmet

Talebeskeder

Diverse

 

 

Sletning af oplysninger

1.      Jeg vil slette alt og starte forfra

2.      Jeg vil slette kalenderen

3.      Jeg vil slette alarmloggen

4.      Jeg vil slette temperaturloggen

5.      Jeg vil slette en talebeskeder

6.      Jeg vil slette et alarmnummer

 

Kodning med PC-programmet

1.      Hvordan tilslutter jeg et RS232-kabel

2.      Hvordan bruger jeg Internet i stedet for kabel

3.      Hvordan ser jeg hvad der er kodet i enheden

 

Talebeskeder

1.      Hvordan kvitterer jeg alarmen?

2.      Hvordan indtaler jeg beskeder?

3.      Kan jeg aflytte beskeder?

4.      Hvordan sletter jeg talebeskeder?

 

Diverse

1.      Hvordan tjekker jeg at SIM-kortet til stadighed fungerer?

2.      Hvilket abonnement anbefaler Profort?

3.      Hvordan tjekker jeg signalstyrken hvor enheden sidder?

 

 

Betjening

Sletning af oplysninger

1.       Jeg vil slette alt og starte forfra: send sms 1234 P!

2.       Jeg vil slette kalenderen: send sms 1234 P#

3.       Jeg vil slette alarmloggen: send sms 1234 P&

4.       Jeg vil slette temperaturloggen: send sms 1234 P%

5.       Jeg vil slette en talebesked: Ring op som on du vil indtale en besked, men undlad indtaling. Se vejledning

6.       Jeg vil slette et alarmnummer: se listen af opkaldsnumre med sms 1234 PR N Send fx sms 1234 N2 for at slette nummeret på 2. pladsen.

Kodning med PC-programmet

1.      På PCér med onboard 9 polet Sub D stik tilsluttes PC ved et "lige igennem" serielkabel med 9 polet Sub D stik Male til Profort enhed og 9 polet Sub D Female til PC. I Profort PC programmet vælges KOMMUNIKATIONSPORT 1. Findes under KARTOTEKER -> INDSTILLINGER ->
Alternativt kan der til PC  tilsluttes en USB-RS232 konverter med tilhørende USB driver (findes på vor hjemmeside ved  http://profort.com/software-og-drivere/) 
Efterfølgende tildeler Windows virtuel portnummer 3-25. Samme aktive port nummer præsenteres under KARTOTEKER -> INDSTILLINGER -> i Profort PC program. 
I Profort PC programmet vælges KOMMUNIKATIONSPORT 1. Findes under KARTOTEKER -> INDSTILLINGER ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.      Hvordan bruger jeg Internet i stedet for kabel:
Opret dig som bruger på
Proforts server med et selvvalgt BRUGERNAVN og adgangskode. Vælg ’Forbindelse via internet’ (d) og skriv dit BRUGERNAVN i feltet ’Brugernavn på internet’ (g)
Tryk ’OK’ og fortsæt opsætning af enheden.

3.      Hvordan ser jeg hvad der er kodet i enheden:
For at hente opsætningen fra enheden skal du købe ’Basic’ nøglen til programmet hos din grossist. Du kan også sende sms:
1234 PR og hente opsætningen til din mobiltelefon.

Talebeskeder

1.      Enheder med talemodul kan alarmere med et taleopkald. Enheden foretager 3 opkald til samme nummer ved manglende svar. Ved svar afspilles meddelelsen og der alarmeres videre til evt. efterfølgende numre. Tastes: # under afspilning afsluttes alarmeringen. Der alarmeres kun én gang pr. alarm.

2.      Indtaling

1) Ring op til enheden

2) Afvent én tone

3) Tast evt SMS kode (f.eks. "1234")

4) Afvent to toner

5) Tast nr. på den besked der ønskes indtalt f.eks. "#8" (for generel besked)

6) Afvent én tone

7) Indtal besked max 6 sekunder

8) Afvent to toner. Opkald kan afsluttes eller ny talebesked kan indtales, f. eks.:

9) Tast "#1" (åbner fx for indgang 1)

10) Afvent én tone

11) Indtal alarmbesked for indgang 1

12) Gentag evt. punkt 8-10 for flere beskeder

13) Læg på

 

Hvis ”send forskellige talebeskeder ved bryde og slutte” (Faneblad: Indgange eller kommando 1234 W2) er valgt, bliver pkt. 6-7 afviklet to gange.

Indtal først besked for ’bryde’ (3 sek.), afvent en tone, indtal besked for ’slutte’ (3 sek.).

3.      Kontrol af beskeder udføres ved aktivering af de respektive alarmindgange på Profort enheden, henholdsvis i bryde- og slutte tilstande. 

4.      Talebeskeder slettes ved at udføre samme sekvens med tavs indspilning.

Diverse

1.      Send regelmæssig en SMS besked til enheden. F.eks. "1234 OK". Hvis der kommer beskeden "OK>> OK SQ: 50%" retur fra enheden er SIM kortet aktivt og signalstyrken 50%.  Ingen returmelding tyder på manglende betaling på abonnementet eller Profort enheden er slukket.

 

2.      Til stadighed er markedet for mobil abonnementer under forandring. Abonnementer med specifik afgrænsede mobil net, f.eks. OiSTER og 3 Mobil uden opkobling til 2G (GSM Global System for Mobile communications) netværker, er ikke anvendelige for Profort enheder. TDC og under-operatører,  CBB, Telenor og Telia er kendte operatører, som uden undtagelser altid fungerer med Profort enheder

 

3.      Send en SMS besked til enheden ved "1234 OK"
GSM enheden returnerer med bekeden "OK>> OK SQ: 69% BATT:3,82 V"
SQ niveauet er på 69%, hvilket er godt. Signalstyrker under 25% er problematiske.