Søgning på denne side udføres nemmest ved at trykke: Ctrl+F eller F3

Fejlfinding

Enheden svarer ikke

Den røde diode lyser/lyser ikke

Enheden sender ikke alarm

Min APP virker ikke

 

Enheden svarer ikke:

1.   Mit ’3 mobil’ eller ’OiSTER’ SIM-kort virker ikke.

2.   Jeg får ikke svar ved sms.

3.   Jeg får en telefonsvarer når jeg ringer til enheden.

4.   Enheden virker ikke længere hvor den altid har siddet.

5.   Jeg har skiftet SIM-kort.

6.   Jeg er i tvivl om der er tilstrækkelig GSM-dækning

 

Den røde diode lyser/lyser ikke

1.   Den røde diode blinker enkelt.

2.   Den røde diode blinker dobbelt

3.   Den røde diode blinker 3 gange

4.   Den røde diode lyser konstant

5.   Den røde diode lyser ikke

6.   Den røde diode lyser ikke ved tilslutning af strømmen

7.   Den grønne diode (visse modeller) lyser ikke

 

Enheden sender ikke alarm

1.   Jeg får ingen alarm fra enheden.

2.   Enheden blinker ikke enkelt-blink.

3.   Hvordan alarmerer min LAN-enhed

 

Min APP virker ikke

1.   Jeg får ikke svar fra enheden på min APP.

2.   Hvordan får jeg et ’Brugernavn’ og ’adgangskode’?

3.   Jeg har glemt min adgangskode

4.   Hvordan ser jeg om GSM-enheden har det rigtige ’brugernavn’?

5.   Hvordan tilslutter jeg min LAN-enhed

 

 

 

Enheden svarer ikke

1.    Kun enheder med 3G-modem kan betjene ’3-mobil’ og ’OiSTER

2.    Kan du ringe til enheden og den svarer med en tone, men ikke svarer på sms fx ’1234 OK’ kan det skyldes:
a) PIN-koden er ikke ’1234’
b) du bruger et taletidskort der er løbet tør for penge

3.    Enheden er ikke på GSM-nettet men strømmen er tilsluttet. Tjek følgende:
a) Sæt SIM-kortet over i en anden telefon, tjek at PIN-koden er enten frakoblet eller ’1234’
b) send en sms fra telefonen og tjek at kortet er aktivt
c) sluk for strømmen til enhed og fjern evt. nødstrømsbatteri. Monter SIM-kortet som vist på printet.
d) tilslut strømmen og afvent enkeltblink senest efter 5 min.
e) Lyser enheden fortsat med fast rødt lys eller blinker dobbelt, er den sandsynligvis fejlbehæftet og bør repareres.

4.    Tjek om antenneforholdene har ændret sig. Flyt den evt. til et helt andet sted og prøv igen.

5.     Det er vigtigt at enheden er helt strømløs ved udskiftning. Er nummeret også skiftet og der er aktiveret tidsfunktioner eller GPRS/Internet skal enheden kodes med det nye nummer, sms: 1234 N0 xxxxxxxx (PIN-kode + N+nul + det nye nummer).

6.     Tag enheden med ud i fri luft mens den kører på batteriet. Tjek at den røde diode blinker enkelt-blink. Send sms: ’1234 OK’ og tjek at enheden svarer: ’OK>> OK SQ  xx %’ ’SQ’ er signalstyrken og hvis xx er under 30% anbefaler vi at der monteres en ekstern antenne. Svarer enheden ikke når den igen placeres indendørs, skal der helt sikket monteres en ekstern antenne.

 

Den røde diode blinker/lyser/lyser ikke

1.      Enkelt blink: Normal drift og alarmfunktioner er tilkoblet

2.      Dobbelt blink: Fejltilstand. Ingen GSM-dækning, forkert PIN-kode, inaktivt SIM-kort mm. Fortsæt med Enheden svarer ikke

3.      Trippel blink: Enheden kender ikke sit eget nummer, send sms: 1234 N0 xxxxxxxx (PIN-kode + N+nul + eget nummer)

4.      Konstant lys: enheden arbejder eller forsøger at kontakte GSM-nettet.

5.      Lyser ikke, men svarer på sms’er: Enheden er frakoblet (sender ikke alarm) Send sms: 1234 ON for at tilkoble alarm.

6.      Lyser ikke ved opstart: Strømforsyningen er defekt.

7.      Grøn diode lyser ikke: Strømforsyningen er defekt.

 

Enheden sender ikke alarm

1.      Hvis enheden ellers svarer på sms: 1234 OK kan manglende alarm skyldes:
a) Intet alarmnummer. Indkod dit mobilnr. på førstepladsen. Sms:
1234 N1 xxxxxxxx (xxxxxxxx = dit eget mobilnr.)
b) Indgangen er ikke koblet korrekt. Kortslut en indgang og GND
c) Ingen tekst på indgangen. Send sms:
1234 CF og prøv igen

2.      Enheden er frakoblet. Send sms: 1234 ON

3.      LAN-enhederne kan ikke sende sms. De kan alarmere med e-mail. Gå ind på portalen. Skift til ’Opsætningsside’ og send kommando, fx: N1 999 min@emailadresse.dk

 

Min APP virker ikke

1.      Hvis du trykker på en kommandobjælke på mobil og i stedet får rød markering og ikke grøn som ventet, er der flere fejlmuligheder i spil:
a) Profort enheden kan være slukket ved et uheld eller strømmen er gået i installationen
b) SIM kortet er udløbet for taletid
c) Hvis LAN Profort enhed: Router i installationen er slukket eller er gået i stå

2.      På Proforts' hjemmeside er anvist en "Vejledning" som skal følges mht til opretning af "Brugernavn" og Adgangskode"
Se:
http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/Quickguide_internet_DA.pdf

3.      En glemt adgangskode kan generhverves ved at aktivere ikonet "Glemt brugernavn/kode?"
Ikonet forefindes nederst på Proforts hjemmeside

4.      Send en SMS besked til enheden ved "1234 PR"
Blandt teksterne, der kommer retur i mobilens indbakke, forefindes teksten OK>> PR EH *******
******* er brugernavnet, som er tildelt Profort enheden.

5.      Profort LAN enhed tilsluttes 5 Vdc ved medfølgende 230 Vac netadaptor og kobles til husets IT netværk med et almindeligt netværkskabel.
Se endvidere "QUICKMANUAL Profort LAN-ENHED":
http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/Quickmanual_multiguardLAN_WEB1.pdf
Vedrørende opsætning, følg linket på Profort hjemmeside "vejledning"