multiGuard® DIN9

multiGuard® DIN9

multiGuard® DIN9 – et kompakt alarmsystem og all-round-løsning. 

multiGuard® DIN9 er en komplet GSM sende- og modtageenhed til styring og overvågning. Der anvendes blot et almindeligt SIM-kort, og multiGuard er klar.
multiGuard® DIN9 kan modtage alarmer på 8 indgange og målinger på to analoge. Beskeder sendes som SMS, som analog taleopkald eller DTMF fx. til en vagtcentral. En alarm kan sendes til 25 modtagere på en liste, og rækkefølgen kan ændres med blot een SMS.
Ved hjælp af SMS eller DTMF-opkald kan man aktivere 4 relæer, eksempelvis til sirener, pumper eller el-radiatorer.
Enheden kan programmeres ved hjælp af SMS eller det medfølgende PC-program og RS232-porten. Alle kommandoer til enheden kan beskyttes af PIN-kode eller være sendt fra godkendte numre.

multiGuard® DIN9 har indbygget mange funktioner såsom kalender, ur og timer, ligesom de øvrige enheder i serien, men har desuden indbygget et astronomisk ur, der gør den særligt velegnet til styring af f.eks. gadebelysning.

Læs her en brochure om multiGuard®-familien

Her finder du quick-manual til multiGuard® DIN9

Her finder du datablad for multiGuard® DIN9

Se her en video fra Solar TV om multiGuard®-familien

4 udgange, 8 alarmindgange, 2 analoge indgange, 230V/12-24V AC/DC

Profort nr. 007940

Overvågning:
Bygninger/byggepladser: overvågning imod tyveri, indbrud og hærværk ved hjælp af detektorer anbragt ved centrale indgange. I tilfælde af uautoriseret adgang udløses alarm.
Maskiner: alarm i tilfælde af fejl, funktionssvigt, overskridelse af sikkerhedsforanstaltninger.
Pumper/elektrisk udstyr: alarm som kvittering for at eksempelvis en brøndpumpe starter/stopper.
Gylletanke/både/containere/anhængere/campingvogne: alarm ved lækage eller temperaturudsving.
 
Fjernbetjening:
Feriehuse: tænde/slukke for varmen. Aflæse forbrug af vand, varme og elektricitet.
Gårde/gartnerier/markvanding: f.eks. aktivere/deaktivere vandingsanlæg.
Gadebelysning: tænde/slukke for lyset på bestemte tidspunkter.
  • DIN-skinne, 9 moduler.
  • 230V + 12-24V AC/DC.
  • Udgang: 6 A.
  • 8 indgange: Alarm (slutte/bryde) + 2 analoge (0-10V, 0-20 mA, PT100, mm.).
  • Telefonliste: alarm til 25 numre SMS/DTMF/taleopkald.
  • Programmering: via SMS, PC og GPRS/internet. SW og manual inkluderet.
  • Antenne: indbygget. Ekstern antenne mulig.
  • Temperatur: -10°C til +55°C.
  • 10-15V udtag (max. 100 mA).