 Download Software

Profort PC-program

Produktnøgle: M30GU8

På Proforts youTube kanal finder du flere forskellige videoer om vores produkter og hvordan de bruges. Du kan blandt andet se en video om opsætning af alarm fra pumpebrønd med multiGuard® DIN9.

Udvalgte videoer findes også med engelske undertekster

Vejledninger:

Find hjælp, vejledning og inspiration til opsætning af multiGuard produkter.

Krav til SIM-kort:

Skal kunne håndtere SMS, tale (hvis enheden skal ringes op) og data, hvis www.masterview.dk skal bruges til programmering. Kortet skal kunne håndtere 2G (ikke ‘3’ og OiSTER), for vægmonterede enheder og multiGuard® DIN4.

PIN-koden på SIM-kortet skal være ‘1234’ eller deaktiveret første gang enheden startes (enheden forsøger altid at åbne SIM-kortet med pasordet: 1234 som standard). PIN-kode/pasord kan herefter ændres med sms: ‘1234 N0 [mobilnr.] [nyt pasord] [ID-tekst]’ f.eks.: ‘1234 N0 12345678 4711 PUMPEBRØND’
Enhedens mobilnr. er 12345678, pasord ændres til 4711 og den første tekst i alle beskeder fra enheden bliver PUMPEBRØND  

Fejlfinding, multiGuard

Hvis din enhed ikke virker, tjek da følgende:

1.
Hvordan blinker den røde diode?

 • SLUKKET: Tjek strømforsyningen. Sluk og tænd uden back-up batteri. Dioden skal lyse ca. et minut. Slukker dioden igen kan enheden være frakoblet. Send sms: 1234 ON for at tilkoble alarmen.
 • DOBBELT ca. /3.sek: Enheden kan ikke forbinde til GSM-nettet. Tjek SIM-kortet i en mobil. Send en sms til dig selv. Tjek antennen. Tjek at 2G er tilgængelig fra operatøren (3G-modeller undtaget) eller tjek dækning i området på www.mastedatabasen.dk
 • KORT ca. /3. sek.: Enheden er frakoblet. Send sms: 1234 ON for at tilkoble alarmen.
 • 3-DOBBELT ca. /3.sek.: Enhedens eget nr. er ugyldigt. Send sms: 1234 N0 [eget mobilnr=””] (fx 1234 N0 12345678).
 • FAST LYS og gentagne BIP: PIN-koden på SIM-kortet er ikke 1234 eller deaktiveret.
 • SLØVT ca./3. sek.: Normal drift og alarm er tilkoblet.

2.
Enheden svarer ikke på sms!

Ring til enheden fra en telefon:

 • TELEFONSVARER: enheden er ikke forbundet til GSM-nettet evt. pga. dårlig antennedækning eller enheden er slukket. Følg pkt. 1.
 • EN TONE: Tast PIN-kode fx ’1234’ og hør to toner. Alle sms’er skal starte med PIN-kode fx ’1234 OK’ (hent signalstyrke, min. 30% ved 2G).
 • Afbrydes forbindelsen: forkert PIN-kode. Sluk enheden, sæt PIN-koden på SIM-kortet til ’1234’ i en mobil og tænd enheden igen.
 • 3-klang: adgangen er begrænset til ’Godkendte numre’. Enheden kan fabriksindstilles med sms: ’1234 P!’ fra et godkendt nummer.
 • TO TONER: SIM-kortet er uden PIN-kode. Tjek om der er betalt abonnement på SIM-kortet. Kommandoer kan sendes uden PIN-kode fx ’OK’.

3.
Enheden sender ikke alarm

Tjek følgende med sms:

 • Er enheden tilkoblet? Send: ’1234 OR’.  Svar: OK>> OR ++++++++, alle zoner er tilkoblet. OK>> OR ——–, alle zoner er frakoblet. Send ’1234 ON’
 • Er mit tlf. nummer på alarmlisten? Send: ’1234 PR N’. Svar: ’OK>> N1 nnnnnnnn’. Mit tlf.nr. ’nnnnnnnn’ står på 1. pladsen eller skal optræde et andet sted på listen.
 • Slut og bryd en indgang (fx Indg.1 og GND). Hvis ikke du modtager en sms: ’S1’ og ’B1’ kan tekst mangle. Send: ’1234 CF’ og prøv igen.
 • Måske indgangen allerede er i ALARM? Send: ’1234 MR’ og tjek hvilken tekst du får tilbage. Fjern alarmledningen og få ’INGEN ALARM’ retur. 
 • Er der filter på indgangen? Send: ’1234 F1’ og aktiver alarmen i min. 10 sek. 
 • Får kun én alarm selv om alarmen gentages! ’Kun alarm hv. 15. min.’ kan være aktiveret. Send sms: ’1234 DS’ for normal alarmering.
Cookie-samtykke med Real Cookie Banner