Markvanding

Styring og overvågning

Der er både vand, tid og penge at spare, når markvanding styres med Proforts multiGuard enheder

Markvanding med Profort: multiGuard® DIN9 og multiGuard® DIN6 er komplette mobile sende- og modtageenheder til styring og overvågning af markvandingen og er desuden optimeret med funktioner til vanding af afgrøder på landbrugsarealer. Med f.eks. timer og mobil-alarm til seneste bruger er multiGuard® DIN9 og multiGuard® DIN6 skræddersyet til at fjernstyre og overvåge vanding af marker og afgrøder:

  • Al fjernstyring og overvågning i en enhed
  • Håndtering ved hjælp af sms-styring, telefonopkald, masterView eller Profort pc-program
  • Fleksibel – sæt den op med de funktioner, du har brug for
  • Tidsbesparende – tænd, sluk og overvåg på kilometers afstand
Cookie-samtykke med Real Cookie Banner